Hydro-piaskowanie, które czasami określa się jako proces czyszczenia strumieniowo- ściernego, to metoda czyszczenia, która służy do wygładzania i wyrównywania różnego rodzaju powierzchni. W tym celu wykorzystuje siłę strumienia wody, dzięki czemu otrzymujemy powierzchnię lub interesujący nas materiał, czysty i wolny od pozostałości.

Hydro-piaskowanie – podstawowe informacje

W przeciwieństwie do innych powiązanych procesów czyszczenia, takich jak piaskowanie w aerozolu, w piaskowaniu wodnym nie stosuje się ściernych ani potencjalnie toksycznych chemikaliów, więc jest to metoda bardziej przyjazna dla środowiska i mniej niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Stosując metodę hydro-piaskowania wygładzamy powierzchnię i jednocześnie nadajemy jej pewną chropowatość. Aby odróżnić hydro-piaskowanie od prostej procedury mycia powierzchni wodą, specjaliści z branży klasyfikują ją na podstawie wysokości ciśnienia strumienia wody emitowanego przez urządzenie, za pomocą którego jest wykonywana procedura piaskowania wodnego.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy strumieniowe, które emitują wodę pod ciśnieniem wyższym niż 4536 kilogramów (w przybliżeniu) na metr kwadratowy, są uważane za urządzenia do piaskowania wodnego. Każde inne urządzenie do piaskowania wodnego, które działa pod niższym ciśnieniem, będzie ogólnie uważane za system myjący z wodą pod niskim lub wysokim ciśnieniem. Wraz ze wzrostem ciśnienia woda jest w stanie usunąć coraz więcej warstw z powierzchni materiału. Jest to przydatne w przypadkach, gdy niskie lub wysokie mycie ciśnieniowe nie będzie wystarczające do usunięcia pozostałości z powierzchni elementu.

Czyszczenie materiałów za pomocą hydro-piaskowania

Hydro-piaskowanie jest często stosowane do czyszczenia szerokiej gamy materiałów. Na przykład może być stosowane do przemysłowego czyszczenia metali, takich jak stal i żelazo lub do usuwania warstw rdzy, które utworzyły się na tych lub innych metalach. Może być również stosowane do czyszczenia chodników, podjazdów lub usuwania warstw farby z drewna lub innych delikatnych powierzchni. Wiele osób stosuje również piaskowanie, aby usunąć wykończenie lub inne zanieczyszczenia ze ściany przed ponownym pomalowaniem lub położeniem nowej tapety.

Piaskowanie wodne ma wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami piaskowania i czyszczenia, które wymagają użycia materiałów niewodnych. Przede wszystkim piaskowanie wodne nie powoduje emisji potencjalnie toksycznych spalin do atmosfery. Ponadto, w przeciwieństwie do innych przemysłowych metod czyszczenia, ryzyko korozji metali lub uszkodzenia innych powierzchni jest prawie zerowe. Oczywiście pod warunkiem, że przepływ wody jest stale monitorowany, a poziom ciśnienia jest odpowiedni.

Procedura hydro-piaskowania

Jeśli jednak procedura hydro-piaskowania wykonana jest nieprawidłowo lub przez niedoświadczone osoby, może spowodować obrażenia. Wykorzystywany strumień wody, choć nie jest toksyczny, ma bardzo wysokie ciśnienie, więc może spowodować (nawet poważne) obrażenia zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Dlatego, jeśli potrzebujesz wyczyścić chodnik lub podjazd, usunąć wykończenie lub inne pozostałości ze ściany przed przemalowaniem lub położeniem nowej tapety i jeśli nie jesteś pewien swojej zręczności, zleć tę operację profesjonalistom.

Oczywiście będzie się to łączyło z pewnymi kosztami, ale przynajmniej nie będziesz narażać się na obrażenia, ani też nie będziesz narażać się na spowodowanie ich u innych osób lub zwierząt, zwłaszcza jeśli te ostatnie mają zwyczaj chodzenia po domu. Hydro-piaskowanie jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego usuwania powłok bez uszkodzenia reszty obszaru interwencji.

Z tego powodu polecane jest w szczególności do czyszczenia małych powierzchni oraz do usuwania kurzu i pozostałości z metalu po obróbce. Oprócz skutecznego czyszczenia podjazdów i chodników hydropiaskowanie może być z powodzeniem stosowane do czyszczenia przewodów odpływowych, rur, kotłów, kominów i parowników.
Jak wiemy, rdza jest bardzo trudna do usunięcia naturalnymi środkami, zwłaszcza jeśli występuje w dużych ilościach, więc w tym przypadku hydro-piaskowanie może pomóc rozwiązać problem i zapobiec jego powtórzeniu się przez kilka lat.

Hydro-piaskowanie – podsumowanie

Ponadto stosując hydro-piaskowanie, uzyskasz jeszcze dwie inne korzyści. Poddany piaskowaniu wodnemu obiekt, taki jak na przykład kocioł, nie ulegnie zniszczeniu i będzie ponownie lśniący, jak w momencie zakupu bez użycia chemii ściernej, agresywnej i potencjalnie szkodliwej dla środowiska.